Kontaktné údaje

Erika Vicenová - MV Consult
Trenčianska 724/44
018 51 Nová Dubnica
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Erika Vicenová - MV Consult
Sídlo spoločnosti: Trenčianska 724/44, 018 51 Nová Dubnica

IČO: 46231714
DIČ: 1075634461

Okresný úrad Trenčín

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2929902846 / 1100
IBAN: SK82 1100  0000 0029 2990 2846
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Kontakty
Tel.: +421 915 796 148
E-mail: info@mvconsult.sk